Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/kancelarialextax.pl/wp-includes/load.php on line 651
Rozumiemy biznes, chronimy klienta

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku określone jako RODO. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Niezależnie od nowych przepisów w Kancelarii LEX-TAX Marta Czternastek zawsze przykładana była i jest duża waga do bezpieczeństwa danych osobowych i poszanowania prywatności. Podane nam przez Klientów dane przy zawarciu umowy o świadczenie pomocy prawnej oraz doradztwa podatkowego zawsze podlegały szczególnej ochronie i były wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy i nigdy nie były one udostępniane podmiotom trzecim w celu oferowania innych produktów i usług. Stąd też Kancelaria LEX-TAX Marta Czternastek informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię LEX-TAX Marta Czternastek, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Kancelarią pod numerem telefonu 059 842 04 92, 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 38, biuro@kancelarialextax.pl

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kancelaria LEX-TAX Marta Czternastek z siedzibą w Ustce przy ul. Akacjowej 3.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail:biuro@kancelarialextax.pl lub zadzwoń pod numer telefonu : 59 8420492

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy i wynikają z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.
 2. Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. :
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia Państwa danych,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do ich przenoszenia,
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać gdy:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, iż wasze dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały
   zebrane,
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo że wasze dane są nieprawidłowe –możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania waszych danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 1. Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście,
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz podmiotom, związanym z wykonaniem przez nas usługi.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
  • dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Pliki Cookies

 1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;