Rozumiemy biznes, chronimy klienta

Doradztwo Podatkowe

Doradca podatkowy to osoba zaufania publicznego, która gwarantuje swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym i odpowiedzialnością korporacyjną najwyższą jakość wykonanej usługi.

Profesjonalna opieka nad procesem ujęcia zdarzeń gospodarczych  w księgach podatkowych to realne bezpieczeństwo podatkowe i namacalne oszczędności finansowe. Stąd też oferujemy Państwu:

 1. Optymalizację podatkową i audyt podatkowy.
 2. Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów przed organami podatkowymi i sądowymi na każdym etapie postępowania prowadzonego przez:
  • Urząd Kontroli Skarbowej (UKS),
  • Urząd Skarbowy, Urząd Celny,
  • Izbę Skarbową, Izbę Celną,
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA), Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).
 3. Udzielnie porad i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  • podatek od towarów i usług (VAT),
  • podatek akcyzowy,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • podatek od spadków i darowizn.
 4. Szkolenia z zakresu:
  • prawa podatkowego,
  • prawa administracyjnego,
  • postępowania przed organami podatkowymi i sądowymi.